Wybierz swoją kolorystykę
   
Sprawne funkcjonowanie pamięci i rozwój wyobraźni małego dziecka są nieodzowne w procesie kształtowania się myślenia abstrakcyjnego. Stworzenie warunków sprzyjających doskonaleniu się tych funkcji psychicznych należy do zadań rodziców. Jak pomóc maluchowi we wczesnym wieku przedszkolnym?

Rozwój mowy oraz wspomaganie pamieci dziecka można stymulować poprzez słuchanie lub czytanie bajek.

Mamo, tato! Rozmawiajcie i pytajcie!Badania pokazują, że dzieci najlepiej zapamiętują te wydarzenia, które omawiane były wspólnie z rodzicem. Ogromny wpływ na kształtowanie pamięci ma również sposób mówienia o przeszłości – dorosły powinien zachęcać dziecko do mówienia przez zadawanie otwartych pytań (co? jak? dlaczego?), podsuwanie trafnych odpowiedzi, powtarzanie wypowiedzi malucha i ich poszerzanie. Wielu rodziców dba o pamięć swoich pociech spontanicznie i naturalnie – pytają, co wydarzyło się w przedszkolu, kogo dziecko spotkało na spacerze, co robiło u dziadków. Poza tym sami wracają do minionych wspólnie przeżytych zdarzeń i rozmawiają o planach na kolejny dzień.

Pozwolić dziecku na spontaniczną zabawęWczesny wiek przedszkolny to czas, gdy aktywność dziecka przejawia się w zabawie „na niby”. Podstawą zachowania w tym typie zabawy jest sytuacja wyobrażona, a nie rzeczywista. Maluch wykazuje wielką kreatywność, adaptując potrzebne mu do zabawy przedmioty – kij może być zatem szablą, pistoletem, a jeżeli się przełamie – wędką, karton – samochodem lub domem, klocek – jabłkiem czy piłką. Należy zaznaczyć, że dla rozwoju wyobraźni w takiej zabawie sprawdza się zasada – im prostszy przedmiot, tym lepiej. Warto zatem zastanowić się nad sensem kupowania zabawek wielofunkcyjnych – grających, kolorowych i migających, gdyż są one odtwórcze i nie dają pola wyobraźni. Podobnie dzieje się w przypadku bajek i programów telewizyjnych – nie tylko nie stymulują rozwoju i kreatywności, działają wręcz na nie hamująco.
Gdy dziecko w zabawie „na niby” manipuluje wyobrażeniami dostosowując je do sytuacji, robi kolejny krok przybliżający go do myślenia abstrakcyjnego. Ta manipulacja nie jest całkowicie wolna od rzeczywistości, bowiem wyobrażenia wiążą się z materialnym przedmiotem. Uczy się jednak również innej ważnej rzeczy – częściowej chociażby samokontroli. Bawiąc się dziecko musi dostosować swoje zachowanie do sytuacji wyobrażonej, a ponieważ zabawa sprawia mu dużą przyjemność, robi to nawet wówczas, gdy w życiu codziennym kontrola niektórych impulsów sprawia mu jeszcze trudność.

Czytać maluchowi od urodzeniaDziecięca pamięć i wyobraźnia są pochodną funkcji mowy, dlatego też obcowanie ze słowem, jakie ma miejsce w czasie czytania, stymuluje ich rozwój. Rodziców, którzy zdołali wykształcić w maluchu nawyk słuchania bajek poprzez czytanie od niemowlęctwa należy naśladować. Dziecko osłuchane z literaturą szybciej uczy się mówić, zna większy zasób słów, ćwiczy pamięć (chociażby poprzez powtarzanie rymowanek i wierszyków), lepiej poddaje się modelowaniu zachowań (chcąc naśladować bohaterów), przez co łatwiej rozwiązuje problemy w życiu codziennym. Ma również okazję do ćwiczenia wyobrażeń i poznawania świata. Słuchanie bajek, w przeciwieństwie do oglądania telewizji, nie przeciąża niedojrzałego układu nerwowego, nie stwarza sytuacji nadmiaru bodźców.

Rola rodzica w stymulowaniu pamięci dziecka sprowadza się właściwie do bardzo prostej, a czasami trudnej kwestii – poświęcenia maluchowi uwagi i czasu. Trzeba bowiem chcieć znaleźć czas na rozmowę, na czytanie, na obserwowanie dziecka podczas zabawy.
A rozwój? Będzie naturalną konsekwencją.

Magdalena Makuła
Psycholog

poleć znajomemu

Imię i nazwisko nadawcy:
E-mail adresata:
Poleć


Link został wysłany

konkursy suwaczki
Wybierz miesiąc, który Cię interesuje:

POKAŻ
Wybierz miesiąc, który Cię interesuje:

POKAŻ