Wybierz swoją kolorystykę

Szkoły rodzenia Pszczyna

Kobietowo. Indywidualna praktyka położnych
  / ul.Bogedaina 2, Pszczyna
szkoły rodzenia
W Szko­le Ro­dze­nia po­ma­ga­my przy­go­to­wać się do na­tu­ral­ne­go i ak­tyw­ne­go po­ro­du. Wie­rzy­my w ko­bie­ce cia­ło, a na­sze do­świad­cze­nie pod­po­wia­da, że dla mat­ki i ro­dzą­ce­go się dziec­ka naj­lep­szy i naj­bez­piecz­niej­szy jest po­ród na­tu­ral­ny.
zobacz więcej
Strona 1 z 1


konkursy suwaczki
Będziesz mamą? Świetnie! Stworzyliśmy dla Ciebie kalendarz ciąży, z którego dowiesz się jak rozwija się Twój maluszek i jak poradzić sobie z ciążowymi dolegliwościami.
Przewidywana data porodu:POKAŻ MÓJ KALENDARZ
Wybierz miesiąc, który Cię interesuje:

POKAŻ