Wybierz swoją kolorystykę
   

Czym jest badanie EEG u dziecka i jak się do niego przygotować? Odpowiada neurolog.Elektroencefalogram (EEG) jest rejestracją czynności bioelektrycznej mózgu za pomocą elektrod ustawionych na powierzchni czaszki i wpływają na nią takie czynniki, jak wiek, poziom czynności mózgu (czuwanie, zasypianie, sen i jego głębokość, budzenie, znieczulenie ogólne i śpiączka), wpływ leków, reaktywność na bodźce np. fotostymulacja, hiperwentylacja), cechy genetyczne, funkcje metaboliczne, procesy chorobowe powodujące m.in. zaburzenia napadowe(np. w padaczce).

Optymalną metodą badań EEG u dzieci jest wykonywanie ich w warunkach fizjologicznych, w czuwaniu (u dzieci starszych) i naturalnego snu (u niemowląt, małych dzieci do 7 r. życia, osób z niepełnosprawnością intelektualną, z nadmierną aktywnością ruchową-tiki, ADHD), zawsze po posiłku.
Przed badaniem nie powinno się wykonywać innych badań, powodujących lęk lub niepokój dziecka ani podawać leków uspokajających lub nasennych, które modyfikują zapis. W przypadku dzieci leczonych nie odstawia się leków przed badaniem , ale informuje badającego o ich rodzaju, dawce i okresie stosowania.

Przed badaniem we śnie dzieci powyżej 12 lat nie śpią całą noc, w wieku 8-12 lat śpią 4 godziny, poniżej 8 lat śpią 6 godzin. Należy pamiętać, że prawidłowy zapis EEG nie wyklucza choroby, a nieprawidłowy nie musi jej potwierdzać. Na przykład prawidłowy zapis EEG u chorego na padaczkę można tłumaczyć okresowością wyładowań: mogą one być zbyt rzadkie w stosunku do krótkiego, 20-30 minutowego badania EEG lub pochodzić ze zbyt małego, głęboko umiejscowionego ogniska.
Ponadto z danych z piśmiennictwa wynika, że u ok. 15%osób zdrowych stwierdza się zapisy nieprawidłowe.
Chociaż starannie wykonane i opisane badanie EEG ma dużą wartość diagnostyczną, o rozpoznaniu i tak decyduje przede wszystkim obraz kliniczny, a nie zapis EEG odgrywający w rozpoznaniu tylko rolę pomocniczą.
W przypadku trudności diagnostycznych warto stosować wielogodzinne badania EEG lub Wideo EEG (równoczasową rejestrację zapisu EEG i obserwacją pacjenta za pomocą kamery).

Jolanta Kasprzyk Obara, neurolog
Klinika Neurologii IPCZD
Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Dzieci PROMYK w Warszawie02.03.2014

poleć znajomemu

Imię i nazwisko nadawcy:
E-mail adresata:
Poleć


Link został wysłany

konkursy suwaczki
Wybierz miesiąc, który Cię interesuje:

POKAŻ
Wybierz miesiąc, który Cię interesuje:

POKAŻ